Insight - Sekretess- & integritetspolicy

Sekretess- & integritetspolicy

Syftet med sekretess- & integritetspolicy är att informera om vilken information som samlas in via våra webbplatser och hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området.

Sekretess- & integritetspolicy

Inkassogram har, i egenskap av inkassoföretag och innehavare av inkassotillstånd utfärdat av Datainspektionen, ett ansvar att följa lagar, förordningar, policys samt att aktivt värna om integritet och säkerhet oavsett om det handlar om borgenär, gäldenär eller tredje man.

Denna sekretess- & integritetspolicy gäller för Inkassograms webbplatser, onlineapplikationer på smarttelefoner, surfplattor och andra mobila enheter (“appar”) samt din användning av eller tillgång till någon av våra tjänster eller innehåll som länkar till denna policy.

Inkassograms sekretess- & integritetspolicy utgör inte en del av Inkassograms Allmänna villkor utan är att betrakta som en dokumentation över Inkassograms förhållningssätt i sekretess- och integritetsfrågor.

Eftersom sekretess- & integritetspolicyn kan komma att ändras rekommenderar vi dig att då och då titta igenom den aktuella versionen. Om vi ändrar något i policyn uppdaterar vi även dagen för ikraftträdande.

 

Vilka uppgifter omfattar denna sekretess- & integritetspolicy online?

I denna sekretess- & integritetspolicy beskrivs hur vi (och våra tjänsteleverantörer) får samla in, använda, dela och lagra uppgifter som vi får tillgång till.

Vi samlar in information om du:

I denna policy klargör vi hur vi kan kombinera information med annan information och hur vi använder den kombinerade informationen.

 

Vilka uppgifter samlas in och hur behandlas den?

 Vilket slags uppgifter vi samlar in beror på vilken tjänst du använder.

Vi kommer att behandla de person- och kunduppgifter du lämnar eller har lämnat till oss, eller som vi samlat in på webbplatsen genom så kallade cookies i syfte att administrera dina inkassoärenden och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

Vi (och våra tjänsteleverantörer) samlar också in uppgifter med hjälp av så kallade cookies och liknande teknik. De flesta cookies och liknande teknik samlar endast in avidentifierade uppgifter, som hur du kommer till vår webbplats eller din position. Men vissa typer av cookies och liknande teknik samlar in personuppgifter. Om du t.ex. klickar på Kom ihåg mig när du loggar in på vår webbplats så lagras ditt användarnamn i en cookie.

Vi (och våra tjänsteleverantörer) kan också samla in uppgifter som är allmänt tillgängliga på tredje parts plattformar (t.ex. sociala mediers onlineplattformar), genom databaser eller register på internet eller på annat legitimt sätt. Insamlingen av sådana uppgifter regleras av tredje parts användarvillkor och/eller sekretesspolicy.

 

Hur använder vi de uppgifter vi samlar in om dig?

Vi kan använda onlineinformation som vi samlar in om dig självständigt eller i kombination med annan information för att göra följande:

Uppgifterna kan komma att användas för att analysera dina inkassoärenden  i syfte att förse dig med relevant information,  utföra tjänsterna, uppfylla eventuellt specifika åtaganden mot dig, genomföra kreditvärdering, identifikation, riskvärdering, vidareutveckling av Inkassograms tjänster för att tillvarata kundförhållandet, kundanalyser, nyhetsbrev, till internstatistik och analysföremål samt för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del.

 

Hur vi behandlar dina personuppgifter?

Vi delar inte personuppgifter med någon annan än de som anges nedan. Vi kan dela personuppgifter om det tillåts enligt lag, t.ex.

Vi kan föra över personuppgifter till tjänsteleverantörer eller företag i Berazy-koncernen i hela världen, t.ex. för att bearbeta transaktioner och tillhandahålla våra tjänster till dig. Oavsett var dina uppgifter bearbetas skyddar vi uppgifterna på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

Hur vi hanterar aggregerade uppgifter och avidentifierade uppgifter?

 Aggregerade uppgifter eller avidentifierade uppgifter identifierar inte dig som individ, utan hjälper oss att analysera mönster och beteende i olika grupper. Vi kan dela aggregerade uppgifter eller avidentifierade uppgifter på flera sätt, t.ex.

 

Hur lagrar och skyddar vi dina uppgifter?

Vi använder administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Sådana åtgärder inbegriper datorskyddsåtgärder och säkrade filer och funktioner. Vi vidtar rimliga åtgärder för att på ett säkert sätt förstöra eller permanent avidentifiera personuppgifter när vi inte längre behöver dem. Vi lagrar bara din information så länge som den behövs för att leverera våra tjänster, om den inte måste lagras i enlighet med lagar och förordningar eller för eventuella rättstvister och myndighetsutredningar i enlighet med våra inkassotjänster.

 

Vad har du för val?

De uppgifter vi från tid till annan efterfrågar från såväl borgenär som gäldenär är i alla avseenden direkt relaterade till de aktuella inkassoärenden vi har i uppdrag att driva in.

Således, efterfrågar inte Inkassogram andra uppgifter än de som bedöms erforderliga för inkassouppdragets genomförande.

Genom att inte tillhandahålla Inkassogram efterfrågande uppgifter kan Inkassogram inte heller tillhandahålla tjänsten. Därmed har användaren inte tillgång till den tjänsten.

Vi skickar fortfarande meddelanden till dig i samband med kontounderhåll, förfrågningar eller information i pågående ärenden.

 

Ordlista

Aggregerade uppgifter – uppgifter eller information om många människor som har kombinerats eller aggregerats. Aggregerade uppgifter inbegriper uppgifter som vi skapar eller samlar in från olika källor, t.ex. fakturatransaktioner eller vissa uppgifter från cookies och liknande teknik.

Inkassogram (vi, vår, oss) – företaget Inkassogram AB enligt definitionen i början av denna sekretesspolicy online.

Samarbetspartner – parter som vi har ett avtalsförhållande med, t.ex. företag som kan ha kopplingar som stärker Inkassograms användare i syfte att förbättra inkassograms tjänster och underlätta för användaren och öka möjligheten att få betalt för sina förfallna fordringar.

Cookies och liknande teknik – en cookie är en liten textfil som en webbplats överför till din dators hårddisk. Vi kan placera cookies när du besöker vår webbplats eller ett annat företags webbplats som visar våra annonser, eller när du gör köp, begär eller anpassar information eller registrerar dig för vissa tjänster. Om du accepterar de cookies som används på vår webbplats, webbplatser som drivs av andra företag för vår räkning eller webbplatser som visar våra annonser kan du ge oss tillgång till uppgifter om dina intressen. Vi kan använda den informationen för att anpassa webbsidan till dig. Liknande teknik såsom webbsignaler, pixlar, GIF-filer och taggar används på samma sätt. I denna sekretesspolicy använder vi termen cookies och liknande teknik för all teknik som samlar in information på detta sätt.

Avidentifierade uppgifter – uppgifter eller information som används på ett sätt som inte röjer din identitet för tredje part. Vi härleder ofta avidentifierade uppgifter från personuppgifter. De inbegriper uppgifter som vi kan samla in från olika källor, t.ex. korttransaktioner eller vissa uppgifter från cookies och liknande teknik.

IP-adress – ett nummer som tilldelas en enhet när den ansluter till internet.

Onlineinformation – uppgifter eller information som samlas in från Inkassograms webbplatser och appar, samt tredje parters webbplatser och appar, som kan kopplas till vår affärsverksamhet, bland annat personuppgifter, aggregerade uppgifter och avidentifierade uppgifter.

Annan information – Inkassograms interna information (t.ex. uppgifter om faktura- & kravtransaktioner), externa uppgifter som finansbolag använder för att handlägga ansökningar och verkställa transaktioner samt annan online- och off-lineinformation som vi samlar in från eller om dig.

Personuppgifter – uppgifter som kan identifiera en person, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Tjänsteleverantörer – återförsäljare, tredje parter och/eller företag som bedriver affärsverksamhet för vår räkning, t.ex. utskrifter, utskick och andra kommunikationstjänster (e-post, direktreklam, m.m.), marknadsföring, databehandling, underhåll, datainsamling eller annonshantering.

 

Ändringar i vår sekretess & integritetspolicy

Inkassogram  förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna sekretess- & integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna sekretess- & integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen.

 

Cookies

På Inkassograms webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Inkassogram använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och särskilda behov, säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får information som är relevant för dig och för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Qliro så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av webbplatsen.

Genom att godkänna Inkassograms Allmänna villkor och/eller denna ¨Sekretess- & integritetspolicy, och genom att använda Inkassograms webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Inkassogram webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på webbplatsen komma att begränsas.